22 ноември- ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА АДВОКАТУРА

Отбелязва се с решение на Висшия адвокатски съвет от 26 февруари 2005 год.

22 ноември- ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА АДВОКАТУРА

На тази дата през 1888 г. Петото Народно събрание приема първия Закон за адвокатите в България, създал предпоставки за изграждане на Съвет на адвокатите.
Автор на Закона за адвокатите, както и на българската Конституция, е видният юрист д-р Константин Стоилов.

Професионалният празник на българските адвокати се чества от 2005 г. по решение на Висшия адвокатски съвет.