Земеделските стопани отново ще бъдат подпомогнати заради войната в Украйна

Земеделските стопани отново ще бъдат подпомогнати заради войната в Украйна
Очаква се приемът на заявления да започне след 20 ноември, със срок 14 календарни дни, съобщават от ДФ „Земеделие“

Допустими за подпомагане са регистрирани земеделски стопани от секторите плодове, зеленчуци, млечно и месодайно говедовъдство, биволи, овце и кози, розопроизводство, винени лозя, култивирани гъби и производителите на слънчоглед.


Заявленията за подпомагане ще се подават в общинските служби по земеделие по постоянен адрес на кандидата – физическо лице или по адреса на управление на кандидата – юридическо лице или едноличен търговец. Работното време на служителите ще бъде удължено, като ще се работи включително в почивните дни.


След обнародване на наредбата, на сайта на Държавен фонд „Земеделие“ ще бъдат публикувани подробни указания към кандидатите и утвърдените документи във връзка с прилагането на подмярката.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+