Областният информационен център Добрич представи новите програми за програмния период 2021-2027 година

Областният информационен център Добрич представи новите програми за програмния период 2021-2027 година
На среща с медиите беше представена Общата кампания на Мрежата от ОИЦ за 2022 г., посветена на новите програми на България, съфинансирани от ЕС за програмен период 2021-2027 г. , както и предстоящи информационни срещи в общините в област Добрич.

Споразумението за партньорство на ЕС и България е одобрено на 6 юли 2022 година. Споразумението е основният документ, чрез който се създават програмите през новия период и очертава рамката на европейските средства за страната ни. 


Пет са основните цели, които Европа си поставя през новия програмен период: 


1.По-интелигентна Европа чрез насърчаване на иновативния и интелигентен икономически преход. Това се отнася до малките и средните предприятия и икономическото им стимулиране.


2.По-зелен, нисковъглероден преход към икономика с нетни нулеви въглеродни емисии и устойчива Европа чрез насърчаване на чист и справедлив енергиен преход. Тук ще се изпълнява Парижкото споразумение и ще се инвестира в енергийния преход с инвестиции в посока смяна на източниците на енергия.


3.По-добре свързана Европа чрез подобряване на мобилността и регионалната свързаност на информационните технологии. Тук са заложени стратегическите транспортни и цифрови мрежи.


4.По-социална Европа чрез изпълнение на европейския стълб за социални права. 


5.Европа по-близо до гражданите чрез насърчаване на устойчиво и интегрирано развитие на градските, селските и крайбрежните райони. 


6.Фонд за справедлив преход, където ще се дадат възможности на регионите и хората да се справят със социалните, икономическите и екологичните последици на прехода към целта на ЕС по отношение на климата за периода 2020-2030 година.


 


Оперативните програми, по които ще се работи, са десет. Одобрени до този момент са седем от тях. Процедурите по кандидатстване са по-опростени, увеличена е възможността да се реагира при нововъзникващи проблеми, хармонизират се и правилата и документите за всички фондове.


Много са и програмите за международно сътрудничество, като област Добрич има възможност за кандидатстване по по-голямата част от тях. 


Всички суми по програмите идват от Споразумението за партньорство. 10 милиарда евро е участието на ЕС, над 2 милиарда е националното финансиране, като общо България ще разполага с над 13 милиарда в този програмен период.


Информационната кампания на всички Областни информационни центрове ще се проведе на 30 ноември, от 9.30 часа в голямата заседателна зала на община Добрич, както и онлайн във Фейсбук.  Поканени са организации и заинтересовани страни, за да получат информация по осем от одобрените програми. 


От тази седмица започват и информационните срещи в някои от общините в област Добрич. Поканени са общински представители, организации, фирми, училища, земеделски стопани и др. Ще се представят някои отворени процедури за кандидатстване по Европейските фондове при споделено управление. Ще бъде представен и Националният план за възстановяване и устойчивост. 


· гр. Тервел - 16 ноември (сряда) 2022 г., от 10:00 часа, в заседателната зала на Община Тервел;


· гр. Шабла - 18 ноември (петък) 2022 г., от 10:00 часа, в пленарната зала, ет. 2 на Община Шабла;


· гр. Каварна - 22 ноември (вторник) 2022 г., от 10:00 часа, в заседателната зала, ет. 1 на Община Каварна;


· с. Крушари – 24 ноември (четвъртък), от 15:00 в заседателната зала на община Крушари.


България трябва да изпълни около 66 реформи, за да се получи пълното плащане. Системата, чрез която ще се кандидатства по Плана е ИСУН. 


Независимо че програмният период е 2021-2027 година, средствата могат да се изразходват до 2029 година. 


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+