През второто тримесечие на 2022 г. средната месечна заплата за област Добрич e 1 296 лв.

През второто тримесечие на 2022 г. средната месечна заплата за област Добрич e 1 296 лв.
Средната брутна месечна работна заплата за месец април 2022 г. е 1 310 лв., за май - 1 306 лв. и за юни - 1 272 лева, съобщават от Националния статистически институт (НСИ)

През второто тримесечие на 2022 г. средната месечна заплата за областта e 1 296 лв. при 1 730 лв. за страната. В обществения сектор средната месечна заплата е 1 523 лв., а в частния - 1 206 лева.


През второто тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата за област Добрич нараства с 11.8% в сравнение със същия период на 2021 година. 


Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през второто тримесечие на 2022 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в секторите: 


-„Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” - 3 249 лв.;


-„Финансови и застрахователни дейности” - 1 991 лв.;


-„Държавно управление” - 1 713 лв.;


-„Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщениия” -  1 464 лв.;


-„Хуманно здравеопазване и социална работа” - 1 449 лв.;


-„Селско, горско и рибно стопанство” - 1 438 лева.


Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности: 


- „Административни и спомагателни дейности” - 881 лв.;


-„Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” - 959 лв.;


-„Строителство” - 992 лв.;


-„Транспорт, складиране и пощи ” - 995 лв.;


-„Операции с недвижими имоти” - 1 000 лева.


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+