Над 7 100 добруджански фирми декларираха печалбите си в НАП

Над 7 100 добруджански фирми декларираха печалбите си в НАП
До 30 септември се подават коригиращи декларации в НАП

Над 7 100 добруджански фирми подадоха годишните си данъчни декларации за облагане с корпоративни данъци до изтичането на крайния срок  30 юни. Всички декларации са подадени по електронен път, според изискванията на Закона за корпоративното подоходно облагане. 


През данъчната кампания на 2022 година в офиса на НАП в Добрич са постъпили 15 531 годишни декларации, подадени от физически лица.  12 534 добруджанци са обявили доходите си за миналата година по интернет с електронен подпис или персонален код, което представлява 80.7% от общо подадените декларации. 566 от формулярите са постъпили в офиса на НАП чрез лицензиран пощенски оператор.


Гражданите и фирмите имат възможност веднъж годишно сами да коригират дължимия данък, деклариран пред НАП с годишната данъчна декларация, напомнят от местния офис на приходната агенция. Това става с подаването на еднократна коригираща декларация след изтичане на срока за подаване на годишната данъчна декларация. Коригиращата декларация се подава до 30 септември 2022 година за промени, свързани с декларираните данъци от предходната година. 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+