Бюджетът за 2022 година на Община Добрич беше приет, приоритет ще бъде изграждането на нова инфраструктура

Бюджетът за 2022 година на Община Добрич беше приет, приоритет ще бъде изграждането на нова инфраструктура
Общинският съвет на Добрич прие бюджетът на Община Добрич за 2022 година. Основната рамка му рамка тази година е 103 290 217 лева.

Докладната записка относно приемане на новия бюджет на общината беше представена от кмета Йордан Йорданов. „Повече от месец беше дебатиран, включително и на публично обсъждане, бяха направени предложения. Ще се спра на най-важните за нас числа, които касаят нашите съграждани. Основен приоритет е да продължим изграждането на нова инфраструктура. Преди реализацията на водния цикъл, през края на 2019 година и през годините назад едно единствено нещо беше като оправдание, че нямаме нов воден цикъл и не могат да се правят инфраструктури отгоре. Сега вече, когато мина водния цикъл, реализирахме над 35 км нова инфраструктура, ще продължим в тази посока, защото водопроводът на много места е подновен, ресурсът, който е нужен, е далече от 13 милиона, но смятаме, че това е последователна политика, която сме поели пред нашите съграждани. За изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа са предвидени над 13 725 000 лева, като една част са от дългосрочния кредит” – заяви той. 


Йорданов представи някои от останалите приоритети за тази година. „Предложили сме довършване на всички огради на детски градини, които във времето се доказаха, че са успешни в противодействието на вандалските прояви. Това са ДГ №17, 23, 25 и 27. В бюджета сме заложили сериозна сума за закупуване на техника за нашето общинско предприятие  „Комуналстрой”. Очакваме да направим актуализация на бюджета през юли месец и там ще бъдат отразени много нови и допълнителни неща, но искам да обърна внимание, че с колегите направихме един разчет и ще ви предложим в приходната част леки завишавания – данък върху недвижими имоти, считаме, че предвид създалата се ситуация с инфлацията, можем да завишим нашите очаквания със 100 000, при данъка за превозните средства също да увеличим на 4 600 000 и при приходи от продажба на услуги, стоки и продукция – да увеличим с 50 000 лева. Това се дължи на системата, която искаме да внедрим в Синя зона” – каза още градоначалникът. 


Комисията по управление и разпореждане с общинска собственост е направила няколко предложения, едното от тях е да бъдат отпуснати 1500 лева за закупуване на книги. То ще бъде прехвърлено от увеличението в бюджета. Увеличава се и бюджетът на Центъра  за защита на природата и животните с 5530 лева, за да може да се разкрие допълнителна група за провеждане на занимания в рамките на зелено училище. 


По време на сесията бяха направени още предложения от общинските съветници. 


Беше представено предложение на Бюджетната комисия да бъдат увеличени средствата за спорните клубове със 100 000 лева, като с това увеличение да бъде предоставено на ФК „Добруджа” за да може да уреди финансовите си отношения с Жилфонд Инвест.  То обаче не беше прието от съветниците. 


Иво Пенчев предложи проходите от такси за административни услуги да бъдат завишени с 50 000 лева и да бъде отразен като разход за текуща поддръжка на улици, като и неговото предложение не беше прието от Общинския съвет. 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+