Младежки инициативи ще подкрепи кампанията "Реализирай мечта, остави следа" 2

Младежки инициативи ще подкрепи кампанията "Реализирай мечта, остави следа" 2
Всеки млад човек може да участва със своя инициатива в кампанията на Община град Добрич, Младежки център-Добрич "РЕАЛИЗИРАЙ МЕЧТА, ОСТАВИ СЛЕДА" 2.чрез попълване на формуляр и изпращането му на info@ycd.bg в срок до 15 март 2022 г.


Младежки център -Добрич отправя АТРАКТИВНО СЪОБЩЕНИЕ за младите хора, които искат да реализират идеите си и да бъдат полезни за останалите. Кандидатстването става чрез попълване на формуляр и изпращането му на info@ycd.bg в срок до 15 март 2022 г.


Право на участие имат младежи от 15 до 29 год. (индивидуално или в екип). 


Според регламента, не могат да участват НПО, общински и образователни институции.


Младежките инициативи ще се реализират на територията на Област Добрич. 


Идеите на младите хора ще бъдат финансирани по проект BGLD 1.003-0001 "Младежки център Добрич - Вашето днес", финансиран по програма "Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи" със средства от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, бенефициент Община град Добрич.


Средствата, необходими за обезпечаване на проектите, могат да бъдат в размер до 2000 лв и ще се реализират в следните направления:


- изкуство 


- култура 


- наука и образование 


- спорт 


- екология 


- здравословен начин на живот 


- социални каузи 


- свободно време 


- гражданска активност 


- човешки права 


Формуляр за кандидатстване може да откриете тук: https://ycd.bg/…/01/formulyar_mladezhki-iniciativi_2022.docx


Повече информация може да намерите във фейсбук страницата на Младежки център - Добрич.


 


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+