Свободни работни места в Добрич на 12 ноември

Свободни работни места в Добрич на 12 ноември
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Зареждач, материали и полуфабрикати             3


Зареждач, материали и полуфабрикати           1


Фелдшер, Образование - Висше / Здравни грижи           1


Трудотерапевт, Образование - Висше / Здравни грижи (Трудотерапевт)             1


Лекар, Образование - Висше / Медицина       6


Учител, ресурсен, Образование - Висше / Педагогика (Специална педагогика)      1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Чужди езици и филологии         1


Работник, кухня, Образование - Основно           2


Обслужващ, магазин, Образование - Основно           5


Шлосер-монтьор, Образование - Основно (Заварчик),Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (ЗАВАРЧИК/ШЛОСЕР)               1


Подготвител, горница на обувки, Образование - Основно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно         3


Експедитор, стоки и товари, Образование - Основно,Средно           1


Общ работник, Образование - Основно,Средно        1


Кредитен специалист, банка, Образование - Средно         1


Сервизен техник, Образование - Средно      2


Обслужващ, магазин, Образование - Средно             1


Резач, метал, Образование - Средно     2


Касиер, Образование - Средно             1


Администратор, хотел, Образование - Средно         1


Каналджия, Образование - Средно          1


Барман, Образование - Средно (Барман),Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Барман)       1


Сервитьор, Образование - Средно (сервитьор),Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг           2


Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (шлосер - монтьор)           1


Технолог, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи                1


Крояч, обувни изделия, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно            1


Шивач, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно        1


Машинен оператор, шиене на обувки, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно      9


Крояч, обувни изделия, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно         10


Шивач, мъжко/дамско облекло, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно (шивач)              1


Крояч, обувни изделия, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно           2


Птицевъд, Образование - Средно / Растениевъдство и животновъдство,Средно / Ветеринарна медицина       2


Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона, Образование - Средно / Транспортни  услуги,Средно      2


Шофьор, тежкотоварен автомобил, Образование - Средно / Транспортни  услуги,Средно         2


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно        2


Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно             2


Координатор, Образование - Средно,Висше / Икономика (Социални, стопански и правни науки/ Технически науки)            1


Животновъд, Образование - Средно,Основно           1


Шофьор, товарен автомобил, Образование - Средно,Основно / Транспортни  услуги (Шофьор СЕ),Средно / Транспортни  услуги (Шофьор СЕ),Основно               11


Касиер, Образование - Средно,Средно / Търговия на едро и дребно                1


Аранжор, витрини/щандове, Образование - Средно,Средно / Търговия на едро и дребно             6    


Филиал Добричка


Работник, животновъд, Образование - Основно,Начално           1


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+