Физическите и юридическите лица могат да подадат коригиращи декларации до 30 септември

Физическите и юридическите лица могат да подадат коригиращи декларации до 30 септември
На 30 септември изтича срокът за подаване на коригиращи декларации от физическите и юридическите лица, напомнят от офиса на НАП в Добрич.

При откриване на грешка в декларираните данни и обстоятелства, основата и определените задължения гражданите и фирмите имат възможност еднократно да коригират данните, посочени в годишната декларация за облагане на доходите на физическите лица и формуляра за облагане с корпоративни данъци на юридическите.


Това става с подаването на еднократна коригираща декларация след изтичане на срока за подаване на годишната данъчна декларация, но преди 30 септември на текущата година за промени, свързани с декларираните данъци от предходната година.


През миналата 2020 година от офиса на НАП Добрич са извършили проверки и са установили, че 162 юридически лица и 391 физически лица не са подали годишни декларации или са посочили неверни данни във формулярите, за което са им съставени актове за административно нарушение. След изтичането на сроковете за подаване на годишни данъчни декларации 30 април/30 юни 2021 година до момента 93 фирми и граждани от Добрич са се възползвали от възможността сами да коригират годишните си декларации, като са подали нови в местния офис на Агенцията.


От офиса на приходната агенция напомнят, че при декларирането на неверни данни от физическите лица, ако те водят до по-нисък размер на данъка или освобождаване от плащане, глобата е до 1000 лева.


Фирмите, които не са посочили или са вписали неверни данни, водещи до определяне на дължимия данък в по-малък размер или до неоснователно намаляване, преотстъпване или освобождаване от данък, се наказват с имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лева.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+