Община Тервел ще предложи на ОбС да гласува отсрочване с месец на задълженията за наеми на земеделците

Община Тервел ще предложи на ОбС да гласува отсрочване с месец на задълженията за наеми на земеделците
Кметът на Община Тервел Симеон Симеонов ще внесе в Общинския съвет предложение за отсрочване с месец на плащанията за наем на обработваеми земеделски земи.

От местната администрация съобщават, че мярката се предприема в подкрепа на земеделците, които тази година имаха лоша реколта. Вместо до 30 октомври, наемите ще се дължат до 30 ноември тази година. При положително гласуване от Общинския съвет, наемателите няма да дължат лихви за забавено плащане на наема, ако са се разплатили с Община Тервел до 30 ноември. 


Една от мерките, с които Община Тервел може да бъде полезна за местния земеделски бизнес, е отсрочването на крайната дата, на която земеделците дължат наем за обработваните от тях земеделски земи. От администрацията уточняват, че трябва да се отчете обстоятелството, че това отсрочване не може да бъде много дълго, защото приходите от  наеми на земеделски земи, в техния пълен размер, са планирани в приходната част на бюджет 2020 на Община Тервел и са разпределени за издръжка на дейностите в разходната му част. При по-късна дата за отсрочване Община Тервел няма да може да разплати своите задължения към края на годината, а те касаят възнаграждения и издръжка на детски градини и ясли, дейности по здравеопазване, социални патронажи,  строителни обекти , чистота, улично осветление и други ангажименти за Община Тервел, които касаят предоставянето на публични услуги и инвестиционни намерения.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+