Данъчни облекчения за фирмите с производствена дейност предлага Атанас Атанасов

На разговор с ръководството и работещите в едно от най-големите производствени предприятия в град Добрич, „Добруджански хляб“, бяха кандидатът за кмет Атанас Атансов и кандидатите за общински съветници. На срещата присъства и г-н Николай Герасимов, представител на ПП „Зелена партия“, които изразиха подкрепата си за кандидатурата на г-н Атанасов за кмет.

Данъчни облекчения за фирмите с производствена дейност предлага Атанас Атанасов

Пред своите съграждани г-н Атанасов представи основните моменти от програмата „Бъдеще за Добрич“, като  акцентира върху конкретни  предложения. В сферата на икономиката кандидатът за кмет представи идеята си за създаване на марка „Произведено в Добрич“, като конкретен инструмент, с който да бъде стимулиран и подпомогнат малкия и среден бизнес в града. 

С въвеждане на данъчни облекчения за фирмите извършващи производствена дейност на територията на община Добрич-град и с над 35 постоянно заети лица за отчетния период, реално ще подпомогнем  добричките фирми, добави г-н Атансов.  

 

При провеждането на обществени поръчки в параметъра за брой разкрити работни места да се добави „60% от заетите да имат адресна регистрация три месеца в гр. Добрич преди датата на обявяване”, е следващото предложение на кандидата за кмет в сферата на икономиката. По този начин ще се даде възможност на местния бизнес да получи реален достъп до обществените поръчки, аргументира се Атанасов.

 

Намаляване на такса битови отпадъци за граждани и фирми е друг основен акцент в програмата, в сферата на икономиката. Извършване на  одит и анализ на договорите за сметосъбиране, сметоизвозване, депониране, почистване, миене и зимно поддържане, трябва да се направи смята кандидатът за кмет. Дейностите по чистотата формират разхода в общинският бюджет по „План-сметка чистота”, следователно и размера на таксата.

 

Създаване на стратегия за пълното използване на местние потенциали и дадености за създаване на устойчива бизнес среда за малките и средни предприятия и предприемане на активни действия в посока широкообхватно промотиране на региона с цел привличане на стратегически инвеститори е моята визия за развитие, заяви още кандидатът за кмет Атанас Атанасов.

 

На срещата бе коментирано и предложението за създаване на фонд „Здраве“, който да бъде финансиран от общинския бюджет,  проекти по европейски програми, публично – частни партньорства и дарения и чрез който да се разрещи проблема с дефицита на кадри в сферата на здравеопазаването и да се създаде необходимия потенциал от медицински специалисти в нашият град. Г-н Атанасов представи и идеите си за създаване на фонд „Социална подкрепа“ и реализиране на „Социални предприятия“.

 

Г-н Енчо Малев, управител на фирма „Добруждански хляб“, сподели своето мнение, че кметът на град Добрич трябва да бъде „...човек на бизнеса, предприемач и мениджър“, какъвто според него е г-н Атансов. В продължение на изразеното от него становище той попита кандидата за кмет как смята да увеличи приходите в Общината.

 

Атанасов бе категоричен: “Първо: Чрез провеждане на балансирана данъчна политика – местни данъци и такси. На второ място чрез  по добро – управление на общинската собственост, назначаване на контрольори в общинските предприятия и целесъобразно разходване на средствата от общинския бюджет.“

 

Г-жа Малева от своя страна попита : „Ако бъдете избран за кмет, г-н Атансов,  как ще съчетаете ръководните ангажименти на кмет с успешното управление на бизнеса ви?"

 

Когато вземах решението дали да се кандидатирам за кмет на град Добрич, си зададох същия въпрос.  Оговорът е , че от 1996г. аз постепенно и последователно развивам своя бизнес, като продължавам да го правя и днес. Но не го правя сам! През тези години успях да привлека и консолидирам сериозен екип от различни специалисти, на който знам, че мога да се доверя, отговори Атанасов.

 

На въпроса, ако бъде избран за кмет,  как би балансирал отношенията между различните групи общински съветници в новия общински съвет, Атанасов отговори: „С конструктивен диалог и аргументирани предложения в полза на добричлии.“

 

pa130027_600