Съдът допусна допълнителна експертиза по дело на КУИППД срещу сводник от Добрич

Окръжен съд – Добрич, прие заключението на вещото лице, изготвило съдебно-счетоводна експертиза по гражданското дело, образувано по искане на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност /КУИППД/ срещу Стоян Й. Стоянов от Добрич и бившата му съпруга Румяна Ив. Стоянова. Комисията претендира да бъде отнето в полза на държавата придобито от тях в проверявания период 01.01.1988 – 12.11.2009 г. имущество на обща стойност 307 512 лв.

Съдът допусна допълнителна експертиза по дело на КУИППД срещу сводник от Добрич
В първия вариант съдебно-счетоводна експертиза установява, че разликата между получените доходи и направените от двамата разходи в периода 1988 – 2009 г. е 1614,53 минимални работни заплати, а във втория вариант тя е 2 106,40 броя МРЗ. В първия случай вещото лице е взело предвид установените с предходни експертизи пазарни цени на два автомобила „БМВ” и четири недвижими имота, а във втория отчита цената на ресторант „Югоизток”, по предварителния договор за продажба, по който Стоян го е придобил.

По искане на страните Окръжен съд – Добрич, допусна да бъде изготвена допълнителна съдебно-счетоводна експертиза. Тя трябва да включи прихода на ответницата от продадена нива и ползван от ответника банков кредит, както и да отстрани включените разходи за периода на предварителното му задържане и на лишаването му от свобода от ноември 2008 г. до август 2011 г.

Окръжен съд – Добрич, отложи делото за попълване с доказателства и го насрочи за 10.11.2011 г.

Пресцентърът на Окръжен съд – Добрич, припомня, че производството за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност срещу Стоян Стоянов е образувано във връзка с наказателно дело срещу него и постановена от Районен съд - Добрич, присъда, влязла в сила на 12.11.2009 г. С нея той е признат за виновен за това, че е принуждавал чрез сила и заплаха лица от женски пол да извършват сексуални контакти и е предоставял системно помещение на различни лица за полови сношения. Стоян Стоянов бе наказан с 2 години и 9 месеца лишаване от свобода и глоба в размер на 5 000 лв.