Дофинансираха съставите за Копривщица

Свое редовно заседание проведе днес Общинският съвет на Община Добричка. Сесията започна с полагане на клетва от новоизбрания кмет на Карапелит Атанас Петров Атанасов, издигнат от инициативен комитет на селото. Той получи удостоверението си за избор и официално встъпи в длъжност.

По предложение на общинския съветник Иван Колев, бе увеличен размера на отпуснатите средства за 24-те читалища от общината, които се класираха за участие на събора в Копривщица. Певческите, танцовите и инструменталните групи ще получат за транспорт общо 22 000 лева, вместо първоначално предложените 20 000 лева. Така с увеличението ще се покрият изцяло техните пътни разходи. Това бе възможно след като стана ясно, че за подготовката и провеждането на събора в Дебрене са похарчени 31 112 лева, при планирани 61 500 лева. Съветнците решиха на футболните клубове в селата Стожер, Дончево, Бенковски, Победа, Стефан Караджа и Овчарово да бъдат отпуснати по 1750 лева от бюджета на Община Добричка. След актуализацията му, при наличие на средства за спорт, на тези отбори ще се предоставят по още 750 лева.