Актуализираха общинския бюджет

На проведеното днес заседание на Общински съвет – Добрич бе приета актуализацията на местния бюджет. Тя се налага заради промени в държавния бюджет. В частта на дейностите държавна отговорност, община Добрич ще получи 435 135 лева по-малко в сравнение с първоначалния бюджет за 2010 година.

За дейностите местна отговорност, държавните трансфери намаляват с 340 100 лева. Останалите общински приходи не се промениха. Общият размер на приходите в бюджета на Община Добрич става 43 638 381 лева, в т.ч. държавна отговорност 25 986 439 лева и местна отговорност 17 651 942 лева.
На сесията на местния парламент бе актуализирана и програмата за капиталовите разходи. Средствата по нея се увеличават с над 16 милиона лева, които идват от проектите „Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на Община Добрич – град“, „Към по-качествено образование в ареал Добрич чрез обновена и модернизирана инфраструктура“, проект за корекция на река Добричка и средставата от дългосрочния дълг на общината. 6 325 302 лева от изтегления кредит в размер на 10 милиона лева ще бъдат разходвани през тази година. Най-сериозна дискусия предизвикаха предвидените 700 000 лева от тях за изграждане на спортно игрище с искуствена тревна настилка.

Сгурията скоро ще разполага с изкуствена тревна настилка и ще се превърне в привлекателно за тренировки спортно игрище