21 жилищни сгради са въведени в експлоатация през третото тримесечие на годината в областта

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Добрич през третото тримесечие на 2019 г. е 21, а новопостроените жилища в тях са 71.

21 жилищни сгради са въведени в експлоатация през третото тримесечие на годината в областта

Спрямо третото тримесечие на 2018 г. сградите са с 5 повече, или с 31.3%, а жилищата в тях с 52, или с 273.7%. 


От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през третото тримесечие на 2019 г. с тухлена конструкция са 38.1%, а със стоманобетонна - 61.9%. 

Област Добрич е на осмо място в страната по въведени в експлоатация жилищни сгради. Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите Варна - 134 сгради с 603 жилища, Пловдив - 77 сгради с 217 жилища в тях, Бургас и София - 76 сгради, съответно със 764 и 102 жилища в тях.

В област Добрич най-висок е делът на новопостроените жилища с три стаи (78.9%), следват тези с две стаи (11.3%), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи (1.4%).

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през третото тримесечие на

2019 г. в област Добрич е 5.3 хил. кв. м, или със 127.4% повече в сравнение със същото тримесечие на 2018 г., а жилищната площ  нараства със 76.5% и достига 3.0 хил. кв. метра. 

Средната полезна площ на едно новопостроено жилище в област Добрич намалява от

121.8 кв. м през третото тримесечие на 2018 г. на 74.2 кв. м през същото тримесечие на 2019 година. В страната средната полезна площ нараства от 84.2 кв. м на 97.3 кв. м за разглеждания период.

Добрич е двадесет и пета сред областите с най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище. Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Силистра - 191.4 кв. м, и Габрово - 190.8 кв. м, а най-малка - в областите Видин - 46.0 кв. м, и Разград - 71.9 кв. метра.

Снимката е илюстративна