За модерна професионална гимназия и филиал на Медицинския университет ще работи Надежда Петкова

За модерна професионална гимназия и филиал на Медицинския университет ще работи Надежда Петкова
Намерението на кандидата за кмет от местна коалиция ГЕРБ (СДС) Надежда Петкова за създаване на нова модерна професионална гимназия в Добрич срещна подкрепата на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев.

Той беше в Добрич по покана на народните представители вицеадмирал Пламен Манушев и Даниела Димитрова и се срещна с директори на учебни заведения, учители, родители, така и всички заинтересовани граждани. „В платформата за управление залагам на това образованието да се развива в добра среда – физическа, естетическа, технологична, да работим за това да има физкултурни салони, хубави спортни площадки. При срещите ми с гражданите на Добрич усетих дисбаланс - от една страна е липсата на работни места, безработица. А, от друга - местните работодатели са притиснати от факта, че липсват добре подготвени кадри. Този дисбаланс може да се реши чрез създаване на нова модерна професионална гимназия за гарантиране на връзката между образованието и професионалната реализация на младите. Тя ще допълни съществуващата образователна инфраструктура и ще затвърди високите постижения на училищата в общината“, сподели Надежда Петкова по време на срещата.


Предложението й получи категоричната подкрепа на Красимир Вълчев. Той припомни, че през последните години бяха открити нови професионални гимназии, като тази в Бургас по информационни технологии и компютърно моделиране в сътрудничество с бизнеса. „Имаме достатъчно училища, но имаме и нужда от професионални гимназии, свързани с бизнеса, по възможност с висши училища. Тук важното е да се формира клъстер за подкрепа на такава професионална гимназия. Не просто да се създаде училище, а да бъде свързано с бизнеса в тази индустриална зона, да бъде свързано с висши училища. Тогава може да се насочи към най-нови технологични производства, информационни технологии, биотехнологии. Може да бъде обвързано и със земеделието“, посочи министър Вълчев.


Надежда Петкова сподели вижданията си за въвеждане на дуално образование в почти всички училища. Тя анонсира и намерението си за разкриване на филиал на Медицински университет - Варна за придобиване на образователно-квалификационна степен бакалавър по професии „Медицинска сестра“ и „Акушерка“.


Министър Вълчев сподели, че при разговор с Надежда Петкова се е ангажирал с подобряване на материалната база на училищата в Добрич, като акцент в следващия програмен период ще бъде подобряване на материалната база, свързана с методите на обучение. 


 


КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+