Започват проверки в птицефермите заради риск от болестта Инфлуенца

Българска агенция по безопасност на храните започва масови проверки във всички животновъдни обекти с промишлен характер за водоплаващи и кокошеви птици в страната.

Започват проверки в птицефермите заради риск от болестта Инфлуенца

Предстоящият зимен сезон е рисков за птиците по отношение на болестта Инфлуенца, съобщават от БАБХ. Именно поради тази причина инспекторите ще следят за спазване на изискванията за биосигурност и изпълнението на самоконтрола във фермите по отношение Инфлуенца по птиците и Салмонелоза. Обектите трябва да изпълняват въведените мерки за биосигурност, съгласно законодателството и приложението им на практика.


Честотата на взимане на пробите и техният брой трябва да се прилага в съответствие с Националната профилактична програма за контрол и допълнителните инструкции, утвърдени от БАБХ за гарантиране здравния статус на сектора.

При установяване на пропуски в прилагането им на собствениците ще бъдат съставяни актове за установяване на административно нарушение. Проверките ще продължат до 18 октомври, включително.

В началото на месец септември на среща с птицевъдния бранш са били обсъдени мерките за биосигурност, които трябва да се спазват от самите фермери. Агенцията по храните извършва проверки за прилагането им, а именно вземане на проби за ефективността на дезинфекцията, документална проверка и инспекция на място в обекта на изготвения план за биосигурност.