107 682 лв. са постъпили от наеми на полски пътища в Община Добричка

Постъпилите суми от ползватели на полски пътища през стопанската 2018/2019 година в община Добричка е 107 682, 60 лв.

107 682 лв. са постъпили от наеми на полски пътища в Община Добричка

Информация за реализираните приходи от отдаване под наем на полските пътища в Община Добричка, както и предприетите мерки срещу неправомерното им ползване през стопанската 2018/2019 година беше представена на редовно заседание на Добрички Общински съвет днес.
Общата площ на имотите с начин на трайно ползване – полски път в общината е 21066,479 дка. Площта на пътищата, попадащи в масиви за стопанската 2018/2019 година са 1821,892 дка.

Постъпилите суми от ползватели за стопанската 2018/2019 година са 107 682,60 лева, към 10 септември 2019 неизплатени са 1577,46 лв.

През 2019 година в община Добричка е постъпила жалба от „Адмирал Груп 3” ЕООД относно неправомерно ползване на полски пътища в землищата на селата Бдинци и Владимирово. С оглед на това, че полските пътища не са земи от ОПФ, жалбата е изпратена за разглеждане по компетентност на областния управител на Добрич Красимир Кирилов.