Каварна ще се включи в кампанията „Да изчистим България заедно“

За девета поредна година Община Каварна ще се включи в инициативата „Да изчистим България заедно“, която ще се проведе на 14.09.2019г. (събота).

Каварна ще се включи в кампанията „Да изчистим България заедно“

Служителите на Общинска администрация Каварна ще организират почистване на териториите за широко обществено ползване в град Каварна и ще облагородят терените около намиращите се в района на Крайбрежната зона обществени чешми.


За всички участници в инициативата ще бъдат осигурени ръкавици и чували за събиране на отпадъците, които ще се раздават в периода от 09.09.2019г. до 13.09.2019г. вкл. от 08:00 до 17:00 часа в сградата на Община Каварна, отдел „Екология и зелена система“, стая 309, както и на 14.09.2019г. от 08:30 часа пред сградата на Общината.

Събраните отпадъци ще бъдат извозени до Претоварна станция Балчик от фирма „Титан - Бкс“ ЕООД.