Доброволци от 10 страни ще реставрират Раннохристиянската базилика в крепостта Палматис по проект

Доброволци от България, Русия, Япония, Индия, Китай, Германия, Косово, Албания, САЩ и Испания ще вземат участие в проект за опазване на недвижимото културно наследство в Община Тервел.

Доброволци от 10 страни ще реставрират Раннохристиянската базилика в крепостта Палматис по проект

„Планиране и изпълнение на теренна консервация на Раннохристиянска базилика в крепостта Палматис, област Добрич“ („Mapping and Conservation of an Early Christian Basilica, Palmatis fortress, Dobrich region”) е проект за опазване на недвижимото културно наследство с участието на доброволци от различни страни, организиран в партньорство между European heritage volunteers и Регионален исторически музей – Добрич, със съдействието на Община Тервел.
В периода от 14 до 28 юли 2019 г. 10 доброволци от България, Русия, Япония, Индия, Китай, Германия, Косово, Албания, САЩ и Испания ще вземат участие в проекта. Доброволците са с различни професионални компетентности – консерватори, историци, архитекти, инженери. Под ръководството на уредника на „РИМ-Добрич“ – Боян Тотев и двама реставратори – д-р Красимира Франгова (The Royal Danish Academy of Fine Arts Schools of Architecture, Design and Conservation, Denmark) и Томе Филов (Национален институт Стоби, Македония), те ще преминат през кратка теоретична подготовка и ще извършат практически дейности – обследване на състоянието на олтарната преграда и синтрона на Раннохристиянската базилика в Палматис, изготвяне и прилагане на подходяща стратегия за теренна консервация на археологическите структури.

Палматис е древен римски град, чиято укрепена територия заема площ от 225 000 кв.м. В границите на Римската империя градът е част от провинцията Мизия Втора и е разположен на важния път, който свързва големите антични градове Дуросторум (днешната Силистра) и Марцианополис (днешната Девня). През VI в. Палматис получава статут на епископски център и се превръща в един от значимите градове в Мизия Втора.

Останките от Раннохристиянската базилика са идентифицирани за първи път през 2013 г. чрез геофизично изследване. През 2016 г. при спасителни археологически разкопки, под научното ръководство на археолозите проф. Казимир Попконстантинов и Боян Тотев, е разкрито олтарното пространство. През 2018 г. е проучен трикорабния наос и триделния нартекс на базиликата. Едно от най-забележителните открития, направени при археологическите проучвания е синтронът, който вероятно е бил необикновено висок – около 2 м. Запазени са първите три от деветте му стъпала.

На проведена през месец ноември среща в Германия – European heritage volunteers Partner Projects Coordinators' Meeting 2018, проектът, разработен от РИМ-Добрич, бе представен и одобрен от организацията European heritage volunteers за реализация.

European heritage volunteers са лидер в областта на доброволческите дейности, свързани с културното наследство на Европа и за първи път ще реализира проект на територията на България. Доброволческите инициативи са доказали приноса си за съхраняването на археологическите структури, за повишаването на заинтересоваността на местното население и популяризирането на недвижимите културни ценности в национален и световен мащаб. Чрез логистичната и финансова подкрепата и над 20- годишния опит на European heritage volunteers, проектът ще положи началото на традиция в този вид дейности в България.

Проектът ще се осъществи с допълнителната финансова и материална подкрепа на: „Планекс“ ООД- Варна; Земеделска кооперация „БЕЗМЕР“; КИИП – РК Варна; сдружение „ДоброЖънци“; Община Тервел.

Материалите за консолидация и защита на археологически структури са осигурени безвъзмездно от: „Рьофикс“ ЕООД; Remmers Bulgaria.