Представиха книгата на Иван Тодоров, който вижда със своето сърце

Неправителствената организация „Хобисклуб” отбеляза своя 19-и рожден ден с представяне на книга

Представиха книгата на Иван Тодоров, който вижда със своето сърце

Тя носи името „Ретроспекции от живота на ХобиСклуб”, а автор е председателят на сдружението Иван Тодоров. В нея са събрани статии, текстове и снимки от различни поводи на организацията. Целта е инициативите, организирани от сдружението, да не бъдат забравяни, а съхранени между редовете на книгата и в спомените на читателите.

Иван Тодоров коментира, че в нея са включени 142 статии или къси разкази, както и 165 снимки от различни събития на „Хобисклуб”. “Снимките са хиляди, но не може всичко да се помести”, каза той. 

Иван Тодоров сподели, че преди дни членовете на неправителствената организация са получили сертификат и званието „Островитянин“, благодарение на екскурзията им до остров Света Анастасия, разположен в бургаския залив. 


Редакторът на „Ретроспекции от живота на ХобиСклуб” Мая Златева представи книгата от името на Иван Тодоров. Поводът беше организиран в Регионалната библиотека “Дора Габе”, където се събраха приятели и гости.


Членовете на Неправителствената организация „Хобисклуб” са незрящи или  слабовиждащи, както и такива с други увреждания, подпомагани от социалния асистент Михаил Панчев. Сдружението е създадено през 1998 година и регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цен на 27 юни през 2000 година. Издръжката му се осъществява от членски внос, проекти и приятелски дарения.