Георги Петков е новият кандидат за кмет на с. Карапелит

Общинските съветници на Община Добричка избраха Георги Петков за временно изпълняващ длъжността кмет на с. Карапелит до местните избори през месец октомври.

Георги Петков е новият кандидат за кмет на с. Карапелит

Припомняме, че поради влязла в сила присъда за документна измама предишният кмет на селото Иван Стоянов беше предсрочно освободен. Той беше осъден да не заема държавна или общинска длъжност за срок от 2 години.


По Закона за местното самоуправление и администрация, когато остане по-малко от една година до края на мандата Общинският съвет избира кмет на съответното населено място. На провело се днес заседание на ДОбС с тайно гласуване беше избран новия кандидат за кмет на селото. Постъпиха три предложения  - групата на ГЕРБ предложи агрономът Светослав Коев, от ДПС беше издигнат Филип Славов, а БСП предложиха Георги Петков.


След проведен таен вот от 21 общински съветници 11 дадоха своя глас за Георги Петков, който е новият кандидат за кмет на с. Карапелит,  Светослав Коев получи 7 гласа, а Филип Славов - 3 гласа. 

Георги Димов Петков  е роден на 18 май 1969 година в Добрич, основното си образование завършва в с. Карапелит, след това продължава в Сержантското военно училище в Горна Оряховица. От 1987 година работи в системата на МВР като е заемал различни длъжности по специалността си в различни гарнизони. През 2004 година кандидатства в конкурс, обявен от ОД на МВР Добрич и е назначен на работа в Първо районно управление като полицай – охрана на обществения ред. От 2008 година до сега е младши полицейски инспектор към т.н. „Квартални полицаи” на територията на град Добрич. Семеен е, с 2 деца

Той ще бъде служебно назначен на 1 май от Общинския съвет да изпълнява функциите на кмет с всички правомощия до редовните избори през октомври, след решение на областния управител на Добрич.