Свободни работни места в Добрич на 26 март

Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

Свободни работни места в Добрич на 26 март

ДБТ - Добрич


Социален работник, Образование - Висше (бакалавър/ магистър -  в професионална област "Социални, стопански и правни науки" на висшето образование или "Педагогически науки")      1

Социален работник, Образование - Висше (бакалавър/ магистър -  в професионална област "Социални, стопански и правни науки" на висшето образование или "Педагогически науки")       1

Ветеринарен лекар, лабораторен, Образование - Висше / Ветеринарна медицина (ЗООИНЖЕНЕРСТВО)     1

Старши счетоводител, държавен служител, Образование - Висше / Икономически науки      1

Инспектор, услуги, Образование - Висше / Икономически науки      3 

Лекар, Образование - Висше / Медицина    6

Гробар, Образование - Начално,Без образование      1

Общ работник, Образование - Начално,Без образование     4

Общ работник, Образование - Начално,Основно      3

Машинен оператор, шиене, Образование - Начално,Основно,Средно       5

Машинист, пътно-строителни машини, Образование - Основно      1

Гладач, Образование - Основно      1

Шивач, обувки, Образование - Основно     3

Машинен оператор, пералня/перачница, Образование - Основно     1

Машинист, пътно-строителни машини, Образование - Основно        1

Готвач, Образование - Основно (Готвач),Средно (Готвач)     4

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно,Начално    3

Шивач, Образование - Основно,Средно     3

Зидар, сгради (конструкции), Образование - Основно,Средно       2

Майстор-готвач, Образование - Основно,Средно     2

Производител, обувки (ръчно), Образование - Основно,Средно     3

Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно,Средно    2

Шивач, обувки, Образование - Основно,Средно      3

Помощник-готвач, Образование - Основно,Средно     4

Работник, производство на метални конструкции, Образование - Основно,Средно     3

Администратор, хотел, Образование - Полувисше      3

Сервитьор, Образование - Средно      3

Касиер, Образование - Средно     10

Машинен оператор, производство на смоли, Образование - Средно    2

Склададжия, Образование - Средно      1

Диспечер, транспортни средства, Образование - Средно     1

Санитар, Образование - Средно      1

Камериер/камериерка, Образование - Средно     5

Началник, склад, Образование - Средно     2

Камериер/камериерка, Образование - Средно       8

Сервитьор, Образование - Средно      10

Сервитьор, Образование - Средно       2

Сервитьор, Образование - Средно       10

Камериер/камериерка, Образование - Средно       7

Работник, кухня, Образование - Средно      8

Барман, Образование - Средно     2

Сараф, Образование - Средно     15

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно      2

Сервитьор, Образование - Средно       5

Готвач, Образование - Средно       4

Опаковач, Образование - Средно       3

Сервитьор, Образование - Средно     2

Готвач, Образование - Средно       2

Машинен оператор, шиене на облекла, Образование - Средно       5

Барман, Образование - Средно      1

Монтажник, изделия подплатени с картон, Образование - Средно       2

Технически изпълнител, Образование - Средно      1

Продавач-консултант, Образование - Средно     2

Механик, земеделски машини, Образование - Средно       1

Главен готвач, Образование - Средно (Готвач),Основно (Готвач)      2

Помощник-възпитател, Образование - Средно (Икономика)      1

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно (Кандидатите с опит са предимство)     7

Отговорник, спомагателни дейности, Образование - Средно (Кандидатите с опит са с предимство)      4

Машинен оператор, пералня/перачница, Образование - Средно (Кандидатите с опит са с предимство)       15

Маникюрист, Образование - Средно (Маникюрст)      2

Масажист, Образование - Средно (Терапия и рехабилитация или масажист),Висше / Терапия и рехабилитация     4

Шофьор, автокран, Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Управление на товароподемна машина)      1

Фризьор, Образование - Средно / Фризьорски и козметични услуги     2

Помощник-готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг      8

Сладкар, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг        4

Организатор, работа с клиенти, Образование - Средно,Висше      5

Търговски сътрудник, Образование - Средно,Висше      1

Механик, промишлено оборудване, Образование - Средно,Висше,Професионален колеж        2

Гладач, ютия, Образование - Средно,Начално,Основно       4

Заварчик, Образование - Средно,Основно       3

Пакетировач, Образование - Средно,Основно        2

Общ работник, Образование - Средно,Основно      1

Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно,Основно      2

Мияч, съдове (ръчно), Образование - Средно,Основно     3

Запойчик, Образование - Средно,Основно      2

Готвач, Образование - Средно,Основно       1

Готвач, Образование - Средно,Основно       2

Шивач, Образование - Средно,Основно      5

Помощник-готвач, Образование - Средно,Основно (Пом. готвач)      1

Електромонтьор, Образование - Средно,Професионален колеж,Висше     1

Филиал Балчик

Градинар, сезонен, Образование - Основно      4

Портиер, Образование - Основно,Средно      1

Шофьор, линейка, Образование - Средно     1

Продавач-консултант, Образование - Средно,Основно     3

Филиал Крушари

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Учител по физика и астрономия)     1

Работник, сезонен, Образование - Основно,Начално      21