Конфликт с колега е стрес номер едно за мъжете

Мъжете мениджъри преживяват силно конфликтите с колеги. Именно те са основният фактор за стрес за мениджърите от средния и висш ешелон в управлението на фирмите, твърди проучване на агенцията за подбор на кадри Penny Lane Personnel.

Конфликт с колега е стрес номер едно за мъжете
39% от анкетираните са признали, че конфликтите с колеги най-много ги разстройват. За сравнение, застоят в заплатата е основна тревога за 20% от мениджърите. На трето място с 16% е лошото настроение на по-висшестоящия мениджър и на четвърто - рязкото увеличаване на обема на работата (11%).

Стресови фактори с по-ограничено влияние, в рамките на 2-5%, са ненормираният работен ден, изясняването на отношения с клиенти и партньори, интензивността на работа, високата степен на лична и професионална отговорност.

Други причини за понижаване на работния тонус са липсата на ясно поставени цели пред компаниите, непоследователността и неадекватността на ръководството, липса на визия за бъдещето на компаниите и др.