Дискутираха нагласите на младежите от ЦНСТ за самостоятелен живот след напускане на институциите

Дискутираха нагласите на младежите от ЦНСТ за самостоятелен живот след напускане на институциите
Кръгла маса на тема „Нужди и нагласи за водене на самостоятелен живот на деца и младежи, лишени от родителски грижи, на територията на град Добрич” се проведе днес. Тя бе организирана от сдружение „ИДЕА“, опериращо социалното предприятие Социална Чайна във Варна, в партньорство с Община Добрич.

Стана ясно, че организацията скоро ще стартира менторска програма за деца и младежи от Центровете за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ и в нашия град.


Основателят на Социалната чайна във Варна Стояна Стоева сподели, че сдружението вече трета година се занимава със социална предприемаческа инициатива, насочена към младежи, израснали в ЦНСТ и домове за деца, лишени от родителски грижи. Целта е подпомагане социалното им включване чрез менторската програма в две направления – личностно и професионално развитие и осигуряване на първа работа в много сложния и предизвикателен период за тях на преминаване от институционалната грижа към независим начин на живот. 


За стартирането на тази програма за нас беше важно да знаем какви са нуждите, нагласите и уменията, които децата и младежите от ЦСНТ в Добрич имат, посочи Стоева. За целта през септември е проведено изследване с три основни целеви групи – деца и младежи над 14 години, с младежи над 18 години, които вече са напуснали ЦНСТ и с експертите и екипите, които работят в центровете. 


Целта на изследването бе да се установят нуждите и нагласите, уменията на младежите да водят самостоятелен начин на живот при напускане на институцията, посочи Стоева. На второ място това са предизвикателствата, които те виждат, плановете им за реализация, възможностите им за настаняване, кои са ключовете умения, които трябва да притежават за бъдеща реализация, както трудностите, бариерите, които те виждат, допълни тя. 


Изследването е показало, че към настоящия момент всички младежи, които са настанени в ЦНСТ, са изведени от семейна среда поради риск. До голяма степен преобладаващата част от тях успяват на завършат основно образование, значително по-нисък е делът на тези, които завършат средно. Мнението на експертите е, че това е резултат от рисковата среда, от която идват, каза Стояна Стоева. Изключително нисък е делът на младежите, които желаят да продължат образованието си в по-нататъшна форма. Единични са случаите, когато имат конкретен план за своята реализация, е станало ясно от изследването. 


Основателят на Социалната чайна припомни, че младежите разполагат с ежемесечна социална пенсия в размер на 30 лева и обикновено на около 15 години започват да търсят възможности за набавяне на допълнителни доходи. „Това преобладаващо се случва чрез услуги в общността – рязане на дърва, местене на мебели, почистване и други. Намирането на работа е едно от основните предизвикателства, които стоят пред младежите“, каза Стоева. И допълни, че в повечето случаи нямат планове за дългосрочна работа. 


По думите на експерта, водещ критерий при търсенето на работа е размерът на заплащането. Много често при избора на работа очакванията на младежите са нереалистични спрямо техните възможности на този етап. 


Единични са случаите, в които работодателите се обръщат към ЦНСТ за наемане на работна ръка. В много случаи предлаганото не съответства на интересите и нуждите на младежите, каза още Стоева.  


Пламен Николов - управител на дестилерия „Елсетере“, където работи 22-годишен младеж от ЦНСТ, сподели мнение, че работодателите трябва да имат особено отношение към тези младежи, тъй като е факт, че те са в особено положение. „Към тях не трябва да се прилагат обичайните капиталистически методи – покажи ми дипломата си, три месеца изпитателен срок, обичайните подходи“, каза Николов. По думите му трябва да бъдат намерени правилните работодатели за тези младежи. 


 

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+