Областният управител Желязко Желязков на среща-дискусия в Министерски съвет

Министърът по управление на еврофондовете Томислав Дончев днес свиква Областните управители на среща относно идентифицираните нужди на ниво община, приоритетни проекти и проектна готовност на общините за следващия програмен период.

Областният управител Желязко Желязков на среща-дискусия в Министерски съвет
Във връзка със стартиралия процес на разработване на Националната програма за развитие „България 2020”, както и на програмирането на следващия програмен период 2014-2020 г., е в ход и процес на идентифициране на приоритетните инвестиции на общините за този 6-годишен период. С цел осигуряване на координация и съгласуваност, както и отчитайки ролята на Областните управители във функцията им на председатели на Областните съвети за развитие, които съдействат за провеждането на държавната политика за регионално развитие в съответния район, Министър Томислав Дончев е поканил на среща-дискусия всички Областни управители днес, 7 юни, в Гранитната зала на Министерски съвет.
 

Заместник областният управител д-р Катя Ганова пък ще участва във форум на ЛУМОС. Фондация ЛУМОС България и посолството на Великобритания в София организират днес,  7 юли, представяне на дейността на фондацията и постигнатите резултати една година след началото на работата на ЛУМОС в България.
   

Сред официалните лица на събитието ще бъдат Министър Тотю Младенов /МТСП/, Министърът по управление на еврофондовете Томислав Дончев, заместник-министри, представители на агенции, институции, неправителствени организации.
   

Вече една година Фондация ЛУМОС България оказва подкрепа на правителството и Държавната агенция за закрила на детето в осъществяване на процеса на деинституционализация на услугите за деца в България и развива демонстрационни модели на деинституционализация в областите Варна и Добрич.
   

Програмата предвижда презентации на дейността на фондацията, дискусия по новите услуги и модела на деинституционализация на услугите за деца, развиван от ЛУМОС.
   

Поканата към ресорния заместник областен управител д-р Катя Ганова, е аргументирана с нейната изключителна активност през целия едногодишен период, през който Фондация ЛУМОС работи по пилотен проект с Област Добрич в сферата на деинституционализацията.