Ново кухненско оборудване в Дома за стари хора в Добрич

Потребители на трите социални услуги – Дом за стари хора, Домашен социален патронаж и Обществена трапезария вече разполагат с ново и модерно кухненско оборудване. Закупени са 9 професионални кухненски уреда, с което основно се обнови амортизираната база в Дома за стари хора.

Ново кухненско оборудване в Дома за стари хора в Добрич
Средствата се осигуряват по проект на Община Добрич. Неговата обща стойност е 25 196.40 лева, от които 22 676.76 са финансирани от Фонд „Социална закрила“ и 2 519.64 лева - общинско съфинансиране. Проектът „Придобиване на дълготрайни активи за модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги в Дом за стари хора, Домашен социален патронаж и Обществена трапезария“ на Община град Добрич ще подобри условията на живот за над 500 ползватели на социални услуги. Той осигурява по–добро хранене чрез предлагане на качествени и разнообразни ястия за потребителите на Дом за стари хора, бързо и своевременно приготвяне и доставяне на храна за нуждите на Домашен социален патронаж и Обществена трапезария. Освен това с новата придобивка ще се създадат съвременни и безопасни условия на труд на работещия персонал в трите социални заведения. Проектът е част от изпълнението на стратегията на Община град Добрич за предлагане на достъпни, качествени и ефективни социални услуги, отговарящи на нуждите на потребителите. След пресконференцията певческият състав към Дома за стари хора поздрави присъстващите с песни от своя богат репертоар.