Областният съвет за развитие подкрепя скоростен път Варна - Добрич - Силистра

Членовете на Областния Съвет за Развитие декларираха своята подкрепа за предложението на Областния управител Желязко Желязков за включване на скоростен сдвоен път ІІ-29 „Варна- Добрич” и бъдещото му продължаване с път ІІ-71 „Добрич-Силистра” към стратегическия документ „Приоритети за изграждане на пътната инфраструктура на Република България до 2020 година за пътищата с национално и общоевропейско значение”.

Областният съвет за развитие подкрепя скоростен път Варна - Добрич - Силистра

Съветът подкрепи също така инициативата и за изготвяне на прединвестиционни проектни проучвания за горепосочените участъци от пътища.
  Мотивите за това предложение са свързани с увеличения  трафик по трасето Варна- Добрич, подсигуряване на по-бърз достъп до Кълъраш, където предстои изграждане на мост през река Дунав. В предложението на Областния управител до председателя на УС на АПИ Сергей Михалев се казва още, че Област Добрич е връзка между два от водещите центрове на трасграничното сътрудничество между България и Румъния – Варна и Констанца, и подобряването на пътната инфраструктура е от съществено значение. Идеята е тези два проекта да бъдат включени в стратегическия документ “Приоритети за изграждане на пътната инфраструктура на България до 2020 г. за пътищата с национално и общоевропейско значение”.

   

Областният съвет за развитие прие отчета на Областния управител за дейността на Съвета през 2010 г. Одобрен бе и Планът за дейността на ОСР за 2011 г.

 

Членовете на Областния съвет за развитие съгласуваха и приеха предложения основен и разширен екип на Звеното за мониторинг и оценка към Областна стратегия за развитие на социалните услуги 2011– 2015 г. на Област Добрич.

 

На 18 април, понеделник, под председателството на заместник областния управител д-р Катя Ганова, ще се проведе първото заседание на Звеното за мониторинг и оценка.