Тервел вече има 2 нови детски площадки и градинка

Първите три обекта в Тервел, изградени по Програма за развитие на селските райони, вече са готови.

Тервел вече има 2 нови детски площадки и градинка
Детските площадки са предназначени за деца от 3 до 12 годишна възраст. Екстериорът им съответства на новите изисквания, на които трябва да отговарят детските площадки – съоръженията за игра са отделени с дървени оградки от останалата площ на терена, поставени са информационни табели, указващи режима на ползване на площадките. Кошчетата за смет са декорирани с цветя, доставя се ударопоглъщаща настилка. Ежедневна грижа за озеленените участъци на площадките, както и за чистотата  на настилките и  съоръженията ще полагат работниците, назначени от 1 април по програмата за озеленяване на град Тервел, съобщават от местната Община.