Свободни работни места в Добрич на 19 септември

Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

Свободни работни места в Добрич на 19 септември

ДОБРИЧ
ЗА СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ    
ЛЕКАР    7
ВЕТЕРИНАРЕН ЛЕКАР    1
КЛИНИЧЕН ПСИХОЛОГ /КАРВУНА/    1/2
КИНЕЗИТЕРАПЕВТ    1
РЕХАБИЛИТАТОР    1
ПСИХОЛОГ    1
УЧИТЕЛ ПО БИОЛОГИЯ    1
УЧИТЕЛ ПО МАТЕМАТИКА /С.КРАНЕВО/    1
ВЪЗПИТАТЕЛ,ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП / МАТЕМАТИКА И ФИЗИКА / С.КРАНЕВО    1
ВЪЗПИТАТЕЛ, НУП /С. ОРЛЯК/    2
ВЪЗПИТАТЕЛ, I – IV КЛАС    1
УЧИТЕЛ ПО ФИЗИКА    1
ЕКСПЕРТ, ЗАСТРАХОВАНЕ  /НП НВЗ/    1
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ    1
СЧЕТОВОДИТЕЛ    1
АГЕНТ ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ /АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, ФРЕНСКИ ЕЗИК/    1
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КООПЕРАЦИЯ    1

ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ – ТРЕТА КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН   
ЕЛ. ТЕХНИК    1

ЗА РАБОТНИЧЕСКИ ПРОФЕСИИ   
МАШИНЕН ОПЕРАТОР, ПРОИЗВОДСТВО НА МЕБЕЛИ    2
МАШИНЕН ОПЕРАТОР, ШИЕНЕ НА ОБУВКИ    9
МАШИНЕН ОПЕРАТОР, ШИЕНЕ НА ОБЛЕКЛА    25
ОПЕРАТОР, ШЕВНА МАШИНА /С. МУСАЧЕВО – ОСИГУРЕН ТРАНСПОРТ/    15
КРОЯЧ, ОБУВНО ПРОИЗВОДСТВО    3
РЪЧНИК В ОБУВНО ПРОИЗВОДСТВО    17
ДЪРВОДЕЛЕЦ    9
ШПРИЦЬОР, БОЯДЖИЯ    1
ОГНЯР /ГАЗОВИ СЪОРАЖЕНИЯ/    1
АВТОКРАНИСТ    1
ЗАПОЙЧИК    1
ВиК / МАЙСТОР    1
БАГЕРИСТ    1
АРАНЖОР / КАСИЕР / 4 ЧАСА     1
КАСИЕР / КОНТРОЛЬОР    4
ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК /АНГЛИЙСКИ ЕЗИК/    1
СКЛАДАДЖИЯ    1
КУТЕРИСТ    1
МАНИКЮРИСТ    1
ТЪРГОВСКИ АГЕНТ    1
БАНИЧАР    1
ГОТВАЧ    1
СОРТИРОВАЧ    3
МИЯЧ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА    4
СНАБДИТЕЛ    1
ГРОБАР    1
МАШИНЕН ОПЕРАТОР /ЗА  ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ/    1
МИЯЧ, ПРОЗОРЦИ /ЧЛ. 36/1 – ДО 29 ГОД/    1
   
ГР. ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО   
ХЛЕБАР, СИТНИЧАР    3
   
ГР. ТЕРВЕЛ   
ЛЕКАР    1
   
КРУШАРИ   
РЕХАБИЛИТАТОР    1
ПЕДАГОГ    1
   
КАВАРНА   
ЛЕКАР    1
   
ГР. БАЛЧИК   
ЛЕКАР    1
ЗАВЕЖДАЩ  АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА    1
МАСАЖИСТ    1
СПА, РЕЦЕПЦИОНИСТ    1
ШИВАЧ    9
КРОЯЧ    5
ГЛАДАЧ    5
МЕНИДЖЪР ЕКИП    1
ШОФЬОР КАТ С    1
   
ПОЧАСОВ ТРУД   
ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН АГЕНТ    5
ДОМАШНА ПОМОЩНИЦА    1