Община Генерал Тошево вече разполага с рампа за хората в неравностойно положение

Според изискванията на Наредбата за общи правила за административно обслужване, на страничния вход на сградата на Общинска администрация Генерал Тошево е монтирана рампа за достъп в сградата на хора в неравностойно положение. До рампата е монтиран звънец, чрез който гражданите може да сигнализират за желанието си да влязат в сградата.

Община Генерал Тошево вече разполага с рампа за хората в неравностойно положение
Със заповед на Кмета на Община Генерал Тошево е възложено на оперативните дежурни след подаден знак от гражданин в неравностойно положение да оказват своевременно съдействие на гражданина за достъп до сградата, като включат устройството и съдействат на гражданина в неравностойно положение до излизането му от сградата, както и да извършват постоянен денонощен контрол на движението, отразено на виодеокамерите, които са монтирани до рампата и да сигнализират органите на МВР при нарушение.

Така всички граждани ще имат свободен достъп до най-често посещаваните звена в Община Генерал Тошево като Центъра за информация и услуги, Данъчна служба, Домашен социален патронаж и др.