Кражбите на медни кабели - Хит!

На 16.02.2011 г., в РУП Албена е получено съобщение, затова че неизвестно лице е извършило кражба на около 40 м меден проводник, захранващ складова база в КК Албена.

Кражбите на медни кабели - Хит!
На същата дата в РУП Тервел е извършена кражба на около 5м меден проводник, захранващ сондажен кладенец, в близост до с.Коларци, общ.Тервел. По случаите се работи в условията на досъдебни производства.