Стартира информационна кампания по Програмата за развитие на селските райони

Зам.-министърът на земеделието и храните Светлана Боянова ще участва в пресконференция, с която ще се даде старт на информационна кампания по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. /ПРСР/. Пресконференцията е утре, 11 февруари 2011 г., от 10.30 часа.

Стартира информационна кампания по Програмата за развитие на селските райони

Кампанията има за цел да се повиши информираността сред земеделските производители по Програмата. Акцент в нея ще се постави върху:- усвояване на гарантираните бюджети по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”;
- изпълняване на бизнес плановете на вече одобрени кандидати по мярка 112 за млади фермери;
- потенциални бенефициенти по мярка 142 „Създаване на организации на производители”;
- повишаване интереса на земеделските производители към мярка 214 „Агроекологични плащания” от ПРСР;
- запознаване с условията за кандидатстване по мярка 213 „Плащания за "Натура 2000"за земеделски земи”
- други актуални въпроси по мерките от Програмата.