Имидж-а, реклама-та, бюджет-а...PR-a и техните производни

Да говорим за солидни рекламни бюджети в период на икономическа криза е смело!
Е, не за всички е чак толкова „смело“, защото в крайна сметка и икономическата криза не е за всички. И все пак тогава, когато приходите осезаемо намаляват всеки търси изход от ситуацията.


Имидж-а, реклама-та, бюджет-а...PR-a и техните производни

Добро решение за бизнеса и за затвърждаване на неговите позиции е крачката към PR обслужването. Това вече не е нещо толкова ново, толкова скъпо или пък непознато дори и за малкия и среден бизнес. В България, PR специалистите и PR Агенциите, имат своето място, затвърдили са своите позиции и работят доста успешно, въпреки хилядите неточни интерпретации за същността на тази наука.


 PR комуникациите, са така наречените планирани комуникации. Тоест, всичко, което реализира една ПР Агенция, или един PR специалист е много внимателно планирано, прецизирано и  синхронизирано както с финансовото изражение, така и с всяка конкретна ситуация, в която се намира или е попаднала самата организация, обслужвана в тази сфера.

 

Тук винаги се търси най-добрият ефект посредством минимални финансови вложения, разбира се съобразени със съответната кампания. Формулата „получавам – без да дам“ и тук не е валидна, но използвайки услугите на PR Агенция, онова, което „се дава“ е целенасочено и точно премерено.

 

Въпреки често използваните с негативен отенък определения от типа „PR ход“ или „поредния PR трик“ , кампаниите предприети с помощта на специалисти в сферата на корпоративни комуникации, изграждане и управление на репутацията, както и вътрешно фирмените комуникации, работят успешно и доказват, че PR не е чисто и просто скъпо платена услуга на шепа хора, които „правят“ реклами и четат вестници.

 

В крайна сметка работата на PR специалиста е да предизвика обществения интерес, като цяло или върху конкретна „таргет група“ /това е термина за „потенциални клиенти“, използван от PR практиците/ в желаната от конкретната организация посока.


      PR Агенция „Идеа Вижън“ ООД е поредното доказателство за това, че PR-а вече е пуснал дълбоки корени у нас, дори и в Добрич,  и че е неизменна част от бизнеса с претенции за развитие.


    На въпроса „Имате ли клиенти в град Добрич ?“, PR -а на Агенцията, Николета Ганчева отговори: „Да, обслужваме корпоративно някои от най-големите фирми в Добрич, като „Катина“ - производител на PVC дограма и щори, „Либра Инженеринг“ ООД – производител на автомобилни везни и кантари “, лидера на пазара в теглоизмерването, контрола и автоматизацията на индустриалните процеси, вече  20 години, „Мебел 94“ ООД – лидер в производството на мебелно обзавеждане и т.н.

 

Има дълъг списък на фирми с големи имена в града, които използват нашите услуги. И в малък град, като Добрич, бизнеса се отнася с уважение и респект към своите служители и клиенти и разбира истинското значение на PR-а. Факт е, че не малко фирми се консултират с нашите специалисти и използват различни наши услуги, което само по себе си говори за развитието на бизнеса в региона. Тъй като работим, като “PR отдел“ за всеки  наш клиент, ние му предоставяме комплексна услуга  - специалисти в различни сфери, работят в екип за една екипна кауза – благополучието на клиента във всички сфери на неговата изява...“


     И като се върнем в началото на тази разработка - имиджа, рекламата, бюджета, PR-a и техните производни, можем да заключим, че дори и в икономическа  криза бизнесът в Добрич успява да използва пълноценно ресурсите, с които разполага, за да продължи да се изкачва нагоре. Има фирми, които знаят цената на положените до момента усилия да се развият и не са склонни с лека ръка и  на база оправданието „икономическа криза“ да изоставят всичко изградено с години на неуморен труд и големи вложения да изчезне. Алтернативи има, трябва само да решиш, че искаш да се възползваш от тях!