Албена - победител в национален конкурс за отговорно управление на енергията в туристическия бранш

Албена - победител в национален конкурс за отговорно управление на енергията в туристическия бранш
Албена АД е победител в националния конкурс “RELACS – алтернативна енергия в туризма 2013г.” за отговорно и ефективно управление на енергийните ресурси в туристическия бранш.

Конкурсът се координира от Регионална Агенция за Управление на Енергията – Бургас (БРАУЕ) и се проведе в рамките на проект «RELACS – Aлтернативна енергия в туризма”, финансиран по Програма Интелигентна Енергия Европа. Голяма част от хотелите в к.к. Албена АД са част от новосъздадената в рамките на проекта европейска мрежа на „Зелени хотели”, в която вече членуват 27 туристически обекта за настаняване (хотели, мотели, къмпинги, т.н.) от България и над 110 хотела от цяла Европа.

На специална церемония, която ще се проведе утре (сряда) от 13:00 часа в Община Балчик с домакин кмета Николай Ангелов ще бъдат връчени сертификати и награди на мениджърите на отличените на първите три места туристически обекти за настаняване в националния конкурс.

Комисията, която разгледа кандидатурите на 27-те хотела от мрежата на „Зелени хотели”, оценяваше туристическите обекти за настаняване по следните критерии за енергийна ефективност: % на спестената енергия, тонове спестени емисии въглероден двуокис, предприети мерки за ВЕИ/РЕС в рамките на реализиране на проектните дейности, водена политика за опазване на околната среда (обучение на персонала, информиране на  гостите, мониторинг на енергийните потоци, използване на устойчив транспорт, т.н.).


За победител в националния конкурс “RELACS – алтернативна енергия в туризма 2013” за най-отговорно и ефективно управление на енергийните ресурси бе единодушно избрана Албена АД, на второ място е хотел mOdus от Варна, а на трето – Хотелски комплекс „Родопа”, разположен в с. Баните, Смолянска област. С това Албена АД си осигурява участие на европейско ниво измежду 11 европейски хотели, спечелили приз на национално ниво. На специална церемония в Берлин, в рамките на международното туристическо изложение ITB, в периода 6-8 Март 2013г. ще бъде oбявен и награден европейският победител за най-зелен хотел.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+