ЕОН Добрич за 26 и 27 януари

Сряда, 26.01.2011:

На 26.01.2011 г. от 09.00 до 14.00 часа поради неотложни ремонтни работи ще бъде прекъснато електрозахранването в района: гр.Добрич, Финансово стопанска гимназия, Дом паметник Й.Йовков, ул. р.Места, ул.Струма, част от ул.Иван Хаджи Вълков, част от ул.Вардар.


Четвъртък, 27.01.2011:
На 27.01.2011 г., от 09.00 ч. до 14.00 ч., поради неотложни ремонтни работи  ще бъде прекъснато електрозахранването в района: гр.Добрич, бул.Трети Март № 2,бул.Трети Март № 4,бул.25 септември № 1,Районен Кооперативен Съюз.

На 27.01.2011 г. от 09:00 до 16:00 часа в гр. Каварна района на запад от улица Добротица и на север от улица Стефан Караджа.