90 000 лева просрочени задължения събра община Тервел

Това ще позволи таксите за детска градина и социален патронаж да се запазят на едно от най-ниските нива в страната, съобщават от местната администрация

90 000 лева просрочени задължения събра община Тервел

Продължават дейностите за събиране на дължимите от граждани и фирми данъци и такси за предходни години - т.нар. недобри. След като бяха събрани доброволно внесените, след уведомителни писма, се преминава към връчване на покани за доброволно изпълнение. Крайният етап на процеса е принудително изпълнение, напомнят от кметството.

 

За всички граждани и фирми, които не бъдат намерени за връчване на поканите, ще се прилага законовата норма от Данъчно - осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), която позволява  публично обявяване на задълженията и имената на длъжниците на сайта на общината, и пристъпване към принудително изпълнение по събирането на дълга.

 

През юли и август са събрани около 90 000 лв. от неиздължени за минали години данъци и такси. Това позволява нивата на месечните такси  за ползване на детски градини и домашен социален патронаж да останат ниски и непроменени до края на годината – 25 лв. за детска градина и 35 лв. за домашен патронаж. Проучванията на общината сочат, че тези две такси са сред  най-ниските в страната.