Финасово – стопанска гимназия “Васил Левски”

Специалности:

Счетоводна отчетност
Бизнес администрация
Търговия
Икономика и мениджмънт
Митническа и данъчна администрация
Застрахователно и осигурително дело
Финансова отчетност
Оперативно счетоводство

За контакти

гр. Добрич, ПК: , ул. “Генерал Гурко” № 1

058/ 600 143
058/ 600 144
058/ 600 171

fsgdobrich@mail.bg

Финасово – стопанска гимназия “Васил Левски”