ОИЦ – Добрич и регионалният координатор на Национална селска мрежа проведоха работна среща

Инж. Геновева Друмева, управител на Областен информационен център-Добрич (ОИЦ-Добрич) и Маринела Георгиева, регионален координатор за област Добрич на Националната селска мрежа (НСМ) проведоха поредната годишна работна среща.

833 самостоятелни детски ясли и яслени групи функционират в страната с общо 32 856 места в тях

В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли се увеличава с 281, или с 0.9%

Дияна Боева представя „Писма за оригами“ и „Невинни“ в Регионална библиотека „Дора Габе“ – Добрич

Издателство „Ерго“ – София и Регионална библиотека „Дора Габе“ – Добрич Ви канят на представянето на романите на Дияна Боева „Писма за оригами“ (2016) и „Невинни“ (2020).

Обновена е сградата на читалището в село Дъбовик по проект

Извършен е цялостен външен и вътрешен ремонт на сградата на НЧ „Дора Габе – 1940" в с. Дъбовик по трансграничен проект.

До 13 май животновъдите кандидатстват по мярка 14

До 13 май 2022 г. животновъдите могат да кандидатстват за подпомагане по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014 – 2020 г.