Стартират дейностите по разработване на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ Добричка

Благодарение на финансовата подкрепа от община Добричка, територията получи втори шанс да разработи своята нова Стратегия за местно развитие. Предстоящите дейности по изготвяне на Стратегията включват и масирана информационна...

Община Добричка ще финансира с 30000 лева МИГ - Добричка

Общинските съветници единодушно подкрепиха предложението на заместник-кмета Дико Иванов.

МИГ Добричка със 74% изпълнение на стратегията за местно развитие

На среща на сдружение Местна инициативна група (МИГ) Добричка беше направен отчет на резултатите, постиганти по стратегията за местно развитие досега, заедно с експертите, които работиха по подготовката й – Правда Димова и ...

МИГ Добричка предизвика интереса на БНТ

В края на юли Българска национална телевизия отрази успешното изпълнение на Стратегията за местно развитие на МИГ Добричка. Медийният интерес към МИГ Добричка се дължи на добре свършената работа и отчетените резултати.

Екипът на МИГ Добричка взе участие в Третия международен фестивал на МИГ

Екипът на МИГ Добричка взе участие в третия международен фестивал на МИГ, който се проведе в град Биоград на Мору, Хърватия. Градът е известен като туристически център в сърцето на Адриатическото крайбрежие.