Бюджетът на Община Добричка за 2019 г. е с близо 4 млн. лв по-голям от миналогодишния

Публичното обсъждане на проекта на бюджет за 2019 година на Община Добричка се проведе днес с кметове, кметски наместници, общински съветници.

Община Каварна кани на публично обсъждане на проекта за бюджет на 2019 г.

Кметът на Каварна Нина Ставрева кани жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и цялата общественост на публично обсъждане на проекта на бюджет за 2019г.

Община Добричка кани на публично обсъждане на проекта за бюджет на 2019 г.

Кметът на Община Добричка инж.Тошко Петков кани кметове на кметства, кметски наместници, общинскисъветници, служители, директори на детски градини и училища, читалищни секретари, НПО, граждани, граждански сдружения и юридически ...

На 10 януари ще се проведе публичното обсъждане на проекта за бюджет на Община Добричка

Кметът на Община Добричка инж. Тошко Петков кани кметове на кметства, кметски наместници, общински съветници, служители, директори на детски градини и училища, НПО, граждани, граждански сдружения и лица, извършващи стопанска ...

Покана за публично обсъждане на проект за бюджет 2018 г.

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.30 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община ...