Отбелязваме Европейския ден на мрежата от защитени зони „Натура 2000“

На 21 май 2023 г. отбелязваме 31 години от създаването на мрежата от защитени зони „Натура 2000“ в Европейския съюз.

Близо 194 000 дружества и еднолични търговци вече обявиха доходите си пред НАП

Почти 60 000 са подадените до момента годишни данъчни декларации от едноличните търговци и земеделските стопани, избрали този ред на облагане, съобщават от приходната агенция

100 000 лева се отпускат за сертифициране на стопанствата в сектор „Плодове и зеленчуци“ по стандарта GLOBALG.A.P.

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие” утвърди финансов ресурс от 100 000 лева за 2023 г. по схемата „Помощ за сертифициране на стопанствата в сектор „Плодове и зеленчуци“ по стандарта GLOBALG.A.P.”

Над 35 % от фирмите вече са обявили приходите си пред НАП Добрич

Продължава приема на декларации за облагане с корпоративни данъци

НАСО и община Добрич участваха в партньорска среща по проект CO-RESP в Австрия

Експерти на Националния алианс за социална отговорност и община Добрич участваха в международна конференция и партньорска среща по проект CO-RESP в Глейсдорф, Австрия. Темата на дискусия бе "Социалната икономика: Обществени ...