Общинският съвет на Добрич одобри разкриването на филиал на Медицинския университет в града

Общинският съвет на Добрич даде съгласие за разкриване на филиал в структурата на Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, за обучение по специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ с придобиване на ...

Предучилищното образование става задължително и за 4-годишните деца

Предучилищното образование става задължително и четиригодишните деца от настоящата 2021/2022 година. Това стана ясно на днешното заседание на Общинския съвет на Добрич.

Още седмица ЕК с допитване за биологичното разнообразие

Още седмица, до 5 април 2021 г, Европейската комисия събира мнения относно „Защита на биологичното разнообразие: цели за възстановяване на природата по стратегията на ЕС за биологичното разнообразие”.

Общинският съвет на Добрич ще заседава утре

Общинският съвет на Добрич ще заседава редовно на 30 март. В дневния ред са включени 28 точки.

Днес е Международният ден на театъра

За първи път идеята за отбелязване на подобен ден идва през 1961 г. от Международния театрален институт.