Планови прекъсвания на електрозахранване на 24 ноември

Бюлетин за планови прекъсвания на територията на област Добрич

С близо 30 000 лева обновиха електроразпределителната мрежа в село Паскалево

Монтирани са нови стоманобетонни стълбове и усукан изолиран проводник в населеното място с около 700 жители, извършена е профилактика на всички трафопостове като част от подготовката на съоръженията за работа при зимни условия

Планови прекъсвания на електрозахраването на 23 ноември

Бюлетин за планови прекъсвания на територията на област Добрич

Малко над 14% увеличение на средната заплата в област Добрич за третото тримесечие на тази година

Област Добрич се нарежда на 14-то място по нива на средна заплата в страната. На челните позиции са областите София, Враца и Стара Загора.

Планови прекъсвания на електрозахранване на 22 ноември

Бюлетин за планови прекъсвания на територията на област Добрич