Потенциалът за развитие на Каварна и Шабла ще бъде подпомогнат с евро финанси

Реализацията на проектното предложение ще даде възможност да се насърчи използването на териториалната идентичност за популяризиране на потенциала за развитие на територията Каварна-Шабла, чрез устойчиво използване на ...

Днес е Международният ден на ООН

На днешния ден през 1945 година официално е създадена Организацията на обединените нации

Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни ще се помещава в ...

Сградата се намира по ул. „Независимост“ №7

Независимо колко дълъг ще е животът на 48-то НС ще се положат усилия да се приемат най-важните закони

Екипът на Демократична България ще настоява и за работа в посока на изграждане на ВЕИ инсталации, които ще намалят разходите за енергия.

Днес празнуват българските военновъздушни сили

На 16 октомври българските военновъздушни сили отбелязват своя празник. Датата е определена с разпореждане на Министерския съвет от 1963 г.