17 262 316 лева е стойността на план-сметката за чистота на Добрич

План-сметката на община Добрич за разходите по сметосъбиране и сметоизвозване и чистотата на териториите за обществено ползване за 2021 година беше приета на днешното редовно заседание на Общинския съвет.

Община Тервел ще постави контейнери за строителни отпадъци и алуминиеви кенчета

Община Тервел разширява обхвата на разделното сметосъбиране през следващата година

Община Генерал Тошево обявява търг за отдаване под наем на земеделски земи

От Община Генерал Тошево обявяват публичен търг, с тайно наддаване, за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд за 2020-2021 год. и за 10 стопански години.

Какво се случи в Добричка област през изминалата седмица?

Седмичен обзор на новините за периода от 16 до 20 ноември

Община Каварна предвижда да намали бюджета си заради намаление на приходната част

Кметът на община Каварна Елена Балтаджиева представи мотивите за необходимостта от актуализацията на бюджета за 2020 година.