Стартира проект за обновяване на огледална зала "Нели Божкова"

Проектът е с продължителност 18 месеца и възлиза на обща стойност 1 631 950,91 лв., от които 498 709,31 лв. – европейско финансиране чрез Европейски фонд за регионално развитие, 88 007,53 лв. – национално съфинансиране, 56 477,94 лв. – собствен ...

20 нови дизелови автобуса ще превозват гражданите на Добрич

„Градски транспорт Добрич” ще сключи договор за финансов лизинг в размер на 4 500 000 лева за 20 нови автобуса за обслужване на транспортната схема.

Община град Добрич посрещна ученици от СУ „П. Р. Славейков“ участващи в проект „Децата - активни граждани“

Ученици от ІV клас на СУ „П.Р. Славейков“ с класен ръководител Светлана Колева участваха в срещи с експерти от местната НАП и с ръководството на Община град Добрич

Започна обновяването на Концертната зала "Добрич“

Днес беше даден старт на проекта „Обновяване на културна инфраструктура – зала Добрич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез ...

Градивни идеи за развитието на градското пространство представи „Добрич в бъдеще време 6.0.“

Форумът се проведе за пореден път в рамките на инициативата Global Dobrich