Община Добрич продължава предоставянето на социални услуги при спазване на противоепидемичните мерки

За заявяване на потребност можете да се обадите на 058/602 724

Водата в Добрич вече е годна за питейно-битови нужди

Водата, подавана във водопроводната мрежа на Добрич, вече може да се използва за питейно-битови цели, съобщават от Регионалната здравна инспекция.

Община Добрич продължава предоставянето на социални услуги при строго спазване на всички противоепидемични...

Какво се случи в Добричка област през изминалата седмица?

Седмичен обзор на новините за периода от 15 до 19 юни

Водата в районите на Добрич, захранвани от помпена станция „Приморци”, е негодна за питейно-битови цели

Това показват направените изследвания от Регионалната здравна инспекция в понеделник, след множество сигнали от граждани, че тя е мътна.