Община Добрич с договор по Патронажна грижа +

До юли 2022 г. Община град Добрич ще предоставя интегрирани социално-здравни услуги за лица с увреждания и лица в риск, както подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности в условията на пандемия.

Пролетно почистване организират в Добрич

Община Добрич обявява дните от 15 април до 15 май за дни на пролетно почистване и призовава жителите на град Добрич да почистят междублоковите пространства, прилежащите територии към жилищни сгради, еднофамилни къщи, дворове, ...

Община Добрич работи по пет социални проекта в подкрепа на хората в нужда

Община Добрич работи активно в подкрепа и помощ на нуждаещи се хора. Динамичните темпове на съвремието и рискови фактори, поставят много хора в необходимост от социална грижа и взаимопомощ.

Община Добрич кандидатства за безвъзмездна финансова помощ за етап две на проекта за изграждане на битова ...

Общинският съвет на Добрич даде съгласие за кандидатстване за отпускане на безвъзмездна финансова помощ в размер на 2 929 511,64 лв. с ДДС от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за ...

Емил Димитров: Тази година водна криза при земеделците няма да има

Тази година нито земеделските, нито енергийните язовири, нито питейно- битовите няма да имат криза, защото всичките ни язовири са пълни или се очаква да се запълнят след като започне снеготопенето“, заяви министърът на околната ...