Читалището в Тошево с абонамент за 40 издания тази година

Тази година библиотеката при Народно читалище " Светлина 1941 " в Генерал Тошево има абонамент за 40 издания, които се предоставят за ползване на читатели от всички възрасти.

Ученици и граждани влизат в ролята на Паисий

През 2012 година се навършват 290 години от рождението на Паисий Хилендарски – народен будител, основоположник на идеята за национално възраждане и освобождение на българския народ. Автор на “История славяноболгарская”. ...

Нови книги в библиотека "Дора Габе" по проект на Министерство на културата

С над 2000 библиотечни документа се обогатяват фондовете на Регионална библиотека „Дора Габе” - Добрич по проект на Министерство на културата по програма „Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност”....

Деца поздравиха с коледните празници читатели и библиотекари

Малчуганите пяха и танцуваха, заразявайки с духа на Рождество присъстващите.

Библиотекари се обучаваха в модерно обслужване

Завърши успешно поредният етап от обучителната програма по Тематично направление 3 - Услуги в модерната библиотека на Програма „Глоб@лни библиотеки - България” за библиотекари от област Добрич.