Министерство на земеделието стартира нова инициатива „виртуална приемна”

На 28 януари (петък), от 10:00 ч. Министерство на земеделието стартира нова инициатива „виртуална приемна”.

Определиха ставките по второто плащане за животновъдите

Първият транш за овце-майки и кози-майки и говеда по Схемата за преходна национална помощ бе изплатен през ноември 2021

Увеличават размера на обезщетенията при изкореняване на лозя

Това се посочва в заповед на министъра на земеделието Иван Иванов.

До 7 януари ще може да се подават възражения за площи, допустими за подпомагане

Земеделските производители, които не са съгласни резултатите от проверката дали заявените от тях площи попадат изцяло или частично в обхвата на проекта на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2021, ...

Младежки център - Дени и Марти изказват благодарност на всички, които са ги подкрепили

„Благодарим, Добрич“ – казват Дени и Марти, които представихаБългария на Детска Евровизия 2021